Aktualności

Drukuj


Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedynedziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Ulotka informacyjna Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  icon doc  icon-pdf


UWAGA !!!

Wnioski przyjmowane będą w Gniszewie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko

 

Stosownie do art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) w związku z zakończeniem procedury na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Programu Rodzina 500 plus.

wybrane zostały:

Pani  Małgorzata Nowak, zam. Rokitki
Pani Jagna Gajewska, zam. Rokitki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Obie kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Programu Rodzina 500 plus.
Wybierając oferty brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do wykonywania zadań na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej obie kandydatki zostały najwyżej ocenione przez komisję zdobywając maksymalna ilość punktów. Udokumentowane predyspozycje i umiejętności oraz posiadana wiedza wskazują, że sprostają wymaganiom i we właściwy sposób będą wykonywać powierzone  obowiązki służbowe.


Tczew, dnia 29.03.2016r.


POPZ

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie informuje, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana: 6 kwietnia 2016 roku w godzinach: 9:00-11:00, 12:00-14:00 w budynku mieszczącym się przed głownym budynkiem GOPS w Gniszewie przy ulicy Parkowej 7.

pobierz szczegóły dotyczace POPŻ icon-pdf


BZ


 


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Programu Rodzina 500 plus
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie


lista kandydatów:   icon-pdf

 


 
Konkurs z dnia 07.03.2016r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Programu Rodzina 500 plus.

pobierz szczegóły konkursu:   icon-pdf

 


 

INFORMACJA
o wyniku naboru na wolne stanowisko

Stosownie do art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008r. Nr 223, poz. 1458) w związku z zakończeniem procedury na wolne stanowisko – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie wybrana została:

Pani Teresa Gapska, zam. Zblewo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Teresa Gapska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego.
Podczas wyboru oferty brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do wykonywania zadań na stanowisku pracownika socjalnego. Kandydatka posiada zarówno przygotowanie merytoryczne, jak również doświadczenie zawodowe do realizacji zadań jako pracownik socjalny, co daje gwarancję właściwego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.

Tczew, dnia 02.03.2016r.LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE
na stanowisko pracownik socjalny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie

Informuję, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1) Joanna Kamratowska, zam. Damaszka
2) Teresa Gapska, zam. Zblewo
3) Beata Kaczmarek – Galińska, zam. Trąbki Wielkie

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 1 marzec 2016 r.
Konkurs z dnia 10.02.2016r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ogłasza nabór na stanowisko - pracownik socjalny.

pobierz szczegóły konkursu:   icon-pdf

 Konkurs ofert z dnia 4.02.2016r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do  organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

pobierz szczegóły konkursu ofert:   icon-pdf

 
 


 

JUBILACI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że mieszkańcy naszej gminy obchodzący okrągłe jubileusze urodzin (zaczynając od 85 urodzin - co pięć lat) oraz pożycia małżeńskiego (zaczynając od 50 rocznicy ślubu - co pięć lat) proszeni są o zgłaszanie się w tym samym roku do GOPS-u w Gniszewie, pok. nr 3 w celu wypełnienia zgłoszenia. Takiego zgłoszenia może również dokonać członek rodziny.

Mając takie informacje możemy zaprosić jubilatów na spotkanie do Urzędu Gminy, podczas którego zostaną oni uhonorowani przez Wójta Gminy Tczew.

 

roza

Friday the 27th. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie