Aktualności

Drukuj

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko księgowy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie


Informuję, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1) Paulina Garbacz, zam. Malbork

2) Aleksandra Cylka, zam. Tczew

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24 kwiecień 2018 r.

 


POPZ

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie informuje, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana:

18 kwietnia 2018 roku (środa) w godzinach 9:00-12:00, 13:00-15:30, przerwa od 12:00 - 13:00


w budynku mieszczącym się przed głownym budynkiem GOPS w Gniszewie, ul. Parkowa 7.


BZPOPZ

 

 OGŁOSZENIE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie informuje, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana:

22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) w godzinach 8:30-11:30, 12:00-14:30, przerwa od 11:30 - 12:00


w budynku mieszczącym się przed głownym budynkiem GOPS w Gniszewie, ul. Parkowa 7.

 


BZ

 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie podaje terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej

 

Termin wypłat zasiłków

26.01.2018 r.

28.02.2018 r.

28.03.2018 r.

27.04.2018 r.

28.05.2018 r.

28.06.2018 r.

27.07.2018 r.

28.08.2018 r.

28.09.2018 r.

26.10.2018 r.

28.11.2018 r.

21.12.2018 r.

 


 

 

Informacja z dnia 29.12.2017 roku dotycząca
postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn.:


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.

 

szczegóły ogłoszenia   icon-pdf

 


 

Informacja z otwarcia ofert

z dnia 27.12.2017r., godz. 10:15

 


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS – klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie”.

 

pobierz informację:   icon-pdf

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

 


Ogłoszenie nr 634306-N-2017 z dnia 2017-12-19

 


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.

szczegóły ogłoszenia   icon-pdf

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  icon-pdf

formularze - wersja edytowalna   icon doc

 

 


 

Gniszewo, dn. 18.12.2017 r.

Dotyczy:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.
Numer postepowania: 1/2017.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Niniejszym informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).


UZASADNIENIE

 

Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zważywszy powyższe należy stwierdzić, że unieważnienie postepowania jest zasadne i konieczne.

Jednocześnie informuję, że zostaną niezwłocznie podjęte działania zmierzające do udzielenia zamówienia będącego przedmiotem unieważnionego postępowania.

 


 

 

Informacja z otwarcia ofert

z dnia 14.12.2017r., godz. 10:15


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS – klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie”.

 

pobierz informację:   icon-pdf

 

 


 

 

11.12.2017r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi Programu Rodzina 500 plus.

 

pobierz szczegóły konkursu:   icon-pdf

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze


Ogłoszenie nr 628332-N-2017 z dnia 2017-12-06


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.

szczegóły ogłoszenia   icon-pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  icon-pdf

formularze - wersja edytowalna   icon doc

 


POPZ

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie informuje, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana:

29 listopada 2017 roku (środa) w godzinach 8:30-12:00, 13:00-15:30, przerwa od 12:00 - 13:00


w budynku mieszczącym się przed głownym budynkiem GOPS w Gniszewie, ul. Parkowa 7.


BZ


 

 
DOŻYWIANIE

Informujemy że wnioski na dożywianie dzieci w szkołach można składać od 01.08.2017r do 08.09.2017r

Kryterium dochodowe rodziny nie może przekroczyć kwoty: 771zł / osobę

Do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie o dochodach z pracy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

-decyzję (przyznającą: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny lub kserokopię postanowienia sądowego przyznającego alimenty)

-decyzję renty, emerytury lub odcinek

-oświadczenia: o pracach dorywczych , o alimentach dobrowolnych


 


Informacja z dnia 30.12.2016 roku dotycząca
postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami
psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.
 
szczegóły ogłoszenia   icon-pdf


Informacja z otwarcia ofert
otwartych w dniu 06.12.2016 r. o godz. 10:15
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami
psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.
 
szczegóły ogłoszenia   icon-pdf
 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Ogłoszenie nr 351932 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem i FAS - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie.

szczegóły ogłoszenia   icon-pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  icon-pdf

wzór umowy   icon-pdf

załączniki - wersja edytowalna   icon doc

 

 

POPZ

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie informuje, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana: 19 października 2016 roku w godzinach: 9:00-12:00, 13:00-15:00 w budynku mieszczącym się przed głownym budynkiem GOPS w Gniszewie przy ulicy Parkowej 7.


BZ
 

13.06.2016r.

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ogłasza nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych.

pobierz szczegóły konkursu:   icon-pdf


 

 


Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedynedziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.


UWAGA !!!

Wnioski przyjmowane będą w Gniszewie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 POPZ

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie z siedzibą w Gniszewie informuje, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana: 6 kwietnia 2016 roku w godzinach: 9:00-11:00, 12:00-14:00 w budynku mieszczącym się przed głownym budynkiem GOPS w Gniszewie przy ulicy Parkowej 7.

pobierz szczegóły dotyczace POPŻ icon-pdf


BZ


 


Konkurs ofert z dnia 4.02.2016r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Tczewie z siedzibą w Gniszewie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 zadania z zakresu pomocy społecznej, który jest skierowany do  organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

pobierz szczegóły konkursu ofert:   icon-pdf

 
 


 

JUBILACI

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, że mieszkańcy naszej gminy obchodzący okrągłe jubileusze urodzin (zaczynając od 85 urodzin - co pięć lat) oraz pożycia małżeńskiego (zaczynając od 50 rocznicy ślubu - co pięć lat) proszeni są o zgłaszanie się w tym samym roku do GOPS-u w Gniszewie, pok. nr 3 w celu wypełnienia zgłoszenia. Takiego zgłoszenia może również dokonać członek rodziny.

Mając takie informacje możemy zaprosić jubilatów na spotkanie do Urzędu Gminy, podczas którego zostaną oni uhonorowani przez Wójta Gminy Tczew.

 

roza

Thursday the 26th. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie